13914f0515c81ebd575305e6a259133db2ebdb35

Som medlem i SFP hör man alltid till en medlemsförening. Medlemsföreningar kan delas in i lokalavdelningar och specialföreningar. En lokalavdelning är knuten till din hemort och en specialförening är knuten kring ett visst tema.

Styrelsen för SFP i Närpes:

                                                           Ersättare:

Emina Arnautovic, ordförande         

Roberth Sjöström, kassör                   Cindi Groop          

Olav Nordberg                                    Ove Grandell

Johan Sten                                          Bengt Österberg

Kalle Svedjebäck                                Johanna Smith

Christina Bylund                                  Anette Vikstrand

Daniel Norrback, sekreterare              Sven Jerkku

Göran Gjäls                                         Robert Westergård

Gun Granlund                                     A Rönnlund-Nygård

Yngve Storsved                                  Erika Hellman

Michaela Esch                                    Marja Forsén

Victoria Vikstrand                                Marjo Österdahl

Ananhit Norrbo                                   Natalia Sjöstrand