top of page

SFP:s 20 PUNKTER FÖR EN BÄTTRE VÅRD OCH OMSORG I FINLAND

En fungerande vård och omsorg är väldigt viktig för oss alla, såväl barn, unga, vuxna och äldre. Vi i SFP vill att alla finländare jämlikt ska få högklassig vård, oberoende hemort eller inkomst. Många saker fungerar bra inom vården i Finland, men det finns också saker att förbättra. Därför har SFP och Svenska riksdagsgruppen lyft fram 20 punkter som man anser att kommer att ha en stor betydelse för den framtida vården och omsorgen i Finland.

1. Tillgången till utbildad vårdpersonal på båda nationalspråken är en av Finlands centrala framtidsfrågor.

2. Det är dags att utveckla våra sjukhus istället för att avveckla.

3. Servicesedlar bör användas mera - den privata och tredje sektorn behövs för att uppfylla vårdgarantin.

4. Mobila lösningar behövs för att trygga en jämlik tillgång till vården runt om i Finland.

5. Digitala tjänster skapar lägre trösklar.

6. Den svenskspråkiga vården och omsorgen behöver förstärkas på alla nivåer.

7. Ibruktagande av ett s.k. egenläkar- och egensjukskötarsystem för seniorer bör omgående utredas.

8. Högre hushållsavdrag för vård- och omsorgsarbete.

9. Mer jämlik ersättning för närståendevårdarna.

10. Tredje sektorns verksamhetsförutsättningar bör tryggas.

11. En bättre arbetshälsa är rätt - både ur ett mänskligt och nationalekonomiskt perspektiv.

12. Sätt fokus på hela familjen.

13. Elevvården bör förstärkas - vi behöver ett tillräckligt antal kuratorer och skolpsykologer.

14. Vi vill ha en vårdgaranti på sju dagar som omfattar också terapi.

15. Psykoterapeututbildningen bör göras avgiftsfri.

16. Fortsatta satsningar på utbildning, forskning och innovationer - också med tanke på framtidens vård.

17. Drogmissbruk bör förebyggas och missbrukarna få hjälp effektivt.

18. Samernas rätt till vård och omsorg på sitt eget språk behöver tryggas.

19. Avtalsbrandkårernas verksamhetsförutsättningar bör förstärkas.

20. Papperslösas rätt till vård och vaccinering bör tryggas.

bottom of page