top of page
"Ett välmående centrum skapar välmående byar, välmående byar skapar ett välmående centrum. Hela staden skall utvecklas"
"Ett värdigt liv för alla med fysiska eller psykiska funktionshinder."
"För ett välmående, utvecklande och attraktivt Närpes "
"Ett Närpes för alla! "
"Ett jämlikt Närpes där alla får vara delaktiga"
"För ett öppet och tryggt samhälle från stad till landsbygd"
"Ett Närpes för alla - oberoende av ålder, språk eller bakgrund."
"Jag vill arbeta för att Närpesborna ska kunna leva ett gott liv i en inspirerande och trygg miljö. "
"Långsiktiga beslut för ett välmående Närpes."
"My mission possible: att fortsätta bygga ett välmående, tryggt och jämlikt Närpes för oss alla som bor här "
bottom of page